PRODUCTES
Fabricació pròpia

FILTRE

Equips a pressió amb marcatge CE, dissenyats i fabricats segons DEP 2014/68/UE i codi ASME VIII Div.-1.

La missió del filtre és separar de la vena gasosa totes les impureses sòlides que pugui arrossegar el gas, complementat amb la corresponent instrumentació de control. El gas es filtra quedant dipositades al fons les partícules que pugui arrossegar més grans de 5 micres. Disposa d’un sistema indicador de grau de saturació de brutícia, i en el punt més baix de l’equip hi ha una vàlvula de purga per a fer neteges periòdiques.

Pressions de disseny: ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600.

Dissenyats en codi ASME VIII Div.-1 i certificats segons Directiva d’Equips a Pressió 2014/68/UE en Mòdul H1.

Filtres tipo cartutx i coalescents.

Es fabriquen els dos tipus de filtres segons el propòsit de l’ERM i requeriments del client per les condicions en les que arriba el gas, amb major o menor concentració d’impureses.

Filtres amb tapa de brida cega i tapa d’apertura ràpida.

Per a filtres de certes dimensions és de gran utilitat poder disposar de tapa d’apertura ràpida a l’hora de dur a terme els treballs de manteniment. Quan periòdicament es realitza un canvio de cartutx filtrant o s’ha de dur a terme alguna reparació, la tapa d’apertura ràpida contribueix a minimitzar els temps de parada de la línia de regulació on es troba el filtre.

Altres productes TECNOGAS:

INTERCANVIADOR
ODORITZANT