ACREDITACIONS

TECNOGAS disposa de les acreditacions, autoritzacions, homologacions i registres pertinents.
Aquestes acreditacions han estat emeses pels organismes oficials corresponents després d’un procés d’auditoria tècnica i de gestió, avalant la nostra competència tècnica i validant els nostres procediments de treball.

ISO 9001:2015 /

2018 a 2020

Directiva 2014-68-UE /

2017 a 2020

Certificat empresa instal·ladora /

seu BARCELONA

Certificat empresa instal·ladora /

seu MADRID