SECTORS D’ACTUACIÓ

01 /

Empreses de transport i distribució de gas

GASODUCTE SON REUS – INCA – ALCUDIA (SONALCU)

Client: FERROVIAL  AGROMAN

Client final: (REDEXIS GAS)

Localització: Palma de Mallorca

Data: febrer 2015

Duració: 6 mesos

Breu descripció: Subministrament i instal·lació de camp de vàlvules, ERM i instal·lació elèctrica per a cadascuna de les 5 posicions del Gasoducte SONALCU.

– 5 ERMs a MOP80/MOP16

– 1 EM a MOP80/MOP16

GASODUCTE HUERCAL-OVERA-BAZA-GUADIX  (HUERGUA)

Client: ACCIONA Infraestructuras

Client final: (REDEXIS GAS)

Localització: Almeria, Granada

Data: juliol 2014

Duració: 5 mesos

Breu descripció: Fabricació, subministrament i muntatge d’ERMs per a cadascuna de les 7 posicions del Gasoducte HUERGA.

– 7 ERMs a MOP80/MOP16

– 2 ERMs a MOP80/MOP49,5

02 /

Cicles Combinats i Cogeneració

CENTRAL TÈRMICA CICLE COMBINAT AS PONTES

Client: GR4 CYMSA

Client final: ENDESA GENERACIÓN

Localització: As Pontes, A Coruña

Data: febrer 2006

Duració: 13 mesos

Breu descripció: Subministrament, instal·lació i posada en marxa per a la Central Tèrmica de Cicle Combinat de 800 MW d’As Pontes, d’1 ERM per a turbines de cogeneració i d’1 ERM per a circuit de calderes d’aigua calenta.

PLANTA DE GENERACIÓ D’ENERGIA D’ENCE

Client: OHL INDUSTRIAL

Client final: ENCE

Localització: Huelva

Data: agost 2011

Duració: 11 meses

Breu descripció: Fabricació, subministrament i muntatge d’ERMs amb sistema alternatiu d’escalfament (vapor/aigua) amb control automàtic i manual, per a la Planta de Generació d’Energia amb biomassa de 50 MW.

03 /

Indústries que utilitzen el gas natural com a combustible en els seus processos productius.

INSTAL·LACIÓ RECEPTORA PER A HEINZ MANUFACTURING

Client: COFELY

Client final: HEINZ MANUFACTURING SPAIN

Data: gener 2013

Duració: 10 mesos

Breu descripció: Instal·lació receptora de gas natural per a l’alimentació de calderes de vapor, i posterior legalització de la instal·lació.

04 /

Enginyeries, constructores i empreses d’instal·lacions involucrades en projectes de transport, distribució, regasificació o per a plantes criogèniques.

ERMs DISTRIBUCIÓ PER AL ‘CONSORCIO GASIFICACIÓN BARBONES-TENDALES’

Client: MAESSA

Client final: ‘CONSORCIO GASIFICACIÓN BARBONES-TENDALES’

Localització: Equador

Data: desembre 2012

Duració: 7 mesos

Breu descripció: Subministrament, expedició i posada en marxa d’1 ERM per a transport i 11 ERMs per a distribució, totes elles muntades dins d’armari metàl·lic.