CLIENTS

INDÚSTRIES

Entre els diferents clients de TECNOGAS es troben indústries de sectors d’activitat tant diversos com l’alimentari, arts gràfiques, automòbil, ceràmica, farmacèutic, paperer, petroquímic, siderúrgic, tèxtil, vidre, etc.

ENGINYERIES I CONSTRUCTORES

Col·laboració amb enginyeries i constructores punteres en la contractació i execució de projectes EPC relacionats amb instal·lacions receptores, de transport o distribució de gas natural. També col·laborem amb enginyeries i empreses de serveis energètics (ESE/ESCO) en projectes de diversa tipologia com instal·lacions de cogeneració.

EMPRESES GASISTES

Participació en els projectes d’expansió dels gasoductes de les empreses de transport i distribució de gas natural, habitualment en format de contractistes de las posicions d’on parteixen els ramals de distribució, i que inclouen les ERMs de distribució i camp de vàlvules, entre d’altres infraestructures.