PRODUCTES
Fabricació pròpia

Disseny, fabricació i subministrament d’equips a pressió, sota els més estrictes estàndards de qualitat i amb ple compliment de la Directiva 97/23/CE relativa a equips a pressió, i segons codi de disseny ASME.

Certificació Mòdul H1: Ple assegurament de la qualitat amb control del disseny i vigilància especial de la verificació final.

Producte Tecnogas:

FILTRE
INTERCANVIADOR
ODORITZANT