ÀREES D’ACTIVIAT

/

Desenvolupament de l’enginyeria,
subministraments i instal·lacions
per a les xarxes de transport
i distribució de gas natural.

TECNOGAS ha participat en nombrosos projectes de construcció i ampliació de gasoductes per a empreses distribuïdores de gas, bé directament o a través de constructores o enginyeries.

Subministrament i instal·lació d’equips per a les posicions dels gasoductes, camps de vàlvules, ERM i connexió elèctrica.

/

Estudis d’enginyeria,
muntatge i manteniment
d’instal·lacions receptors
de gas per a les indústries.

Disseny i muntatge de la instal·lació receptora de gas completa, des de l’escomesa fins als grups de regulació dels punts de consum, passant per l’ERM i la xarxa interna de distribució.

Legalització de les instal·lacions receptores i dels aparells a gas.

TECNOGAS ofereix sempre als seus clients com a part del ‘claus en mà’ de les instal·lacions receptores de gas natural, la realització dels projectes de legalització d’instal·lacions noves o de les seves modificacions, així com dels aparells a gas.

/

Fabricació i subministrament
d’equips a pressió.

Disseny, fabricació i subministrament d’equips a pressió sota els més estrictes estàndards de qualitat, i en ple compliment de la Directiva 97/23/CE relativa a equips a pressió, i segons codi de disseny ASME.

TECNOGAS té la certificació Mòdul H1, ‘Ple assegurament de la qualitat amb control del disseny i vigilància especial de la verificació final’.