POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals vinculades a aquesta pàgina web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de dades, com a normativa europea, i de la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades personals.

TECNOGAS S.A. tractarà les dades personals que es recullin a través d’aquesta web complint amb la legislació i normativa vigent. Així la remissió de dades per part dels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament és TECNOGAS S.A., con domicili en carrer Can Mitjans, 8, 08290 Cerdanyola del Vallés ( Barcelona).

Finalitats

Les dades personals que es proporcionin a través de la web seran tractats per a la gestió del contacte o de la consulta realitzada, i si escau, si es produeix posterior encàrrec, per a la gestió professional del servei.

Legitimació del tractament

La legitimació del tractament de les seves dades és el consentiment que presta quan continua navegant per la nostra web, o enviant el formulari de contacte o la consulta. Si es produeix l’encàrrec professional, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades d’aquest.

Comunicació de les dades

Les dades derivades del contacte i de la consulta no seran comunicats a tercers. En el cas que posteriorment es produeixi l’encàrrec professional, les dades personals proporcionades pel client podran ser comunicades a les administracions públiques en els casos en què així es requereixi, d’acord amb la legislació vigent en cada cas.

 

 

 

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si TECNOGAS S.A. tracta dades personals que el concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades i a obtenir una còpia d’aquests, a actualitzar-los, rectificar-los si són inexactes, a la limitació o oposició al tractament, o a sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessaris per a la finalitat que van ser recollits. També té dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant l’Autoritat de Control quan consideri que qualsevol dels drets anteriors no han estat atesos d’acord amb el que s’estableix en el RGPD.

Exercici dels seus drets

Per a exercitar els drets detallats en l’apartat anterior hauran de dirigir la seva petició, per escrit i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, a TECNOGAS S.A., carrer Can Mitjans, 8, 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona); o bé utilitzant el correu electrònic  tecnogas@tecnogas.es

 

Cookies

TECNOGAS S.A l’informa que té instal·lades cookies en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. Quan Vostè navega a través de la pàgina web de TECNOGAS S.A, el servidor de Tecnogas S.A. podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita. La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de manera automàtica, però Vostè pot configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta forma impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.