TECNOGAS ha participat en el seminari “Energia i digitalització: automatització i connectivitat en els edificis, en la indústria i el transport”

Impartit el passat 25 de maig a la seu central de Gas Natural Fenosa a Barcelona, TECNOGAS ha participat en el seminari “ENERGIA I DIGITALITZACIÓ: AUTOMATITZACIÓ I CONNECTIVITAT EN ELS EDIFICIS, A LA INDÚSTRIA I EL TRANSPORT”.

En el seminari es va analitzar la transició d’un sistema centralitzat i unidireccional d’oferta per part d’un reduït nombre de grans instal·lacions i amb uns clients amb poques opcions d’escollir, a un nou sistema amb molts oferents heterogenis, discontinus i poc previsibles.

Aquesta transició només és possible amb un intens procés de digitalització, és a dir, amb un ús intensiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació en tot el cicle de l’energia i en tots i cadascun dels sectors de consum final: edificis , la indústria i el transport.

 

 Shares